top of page
Actor Musician Cardiff Welsh Speaking

Dafydd Weeks (He/They/Fe/Nhw)

Mae Daf yn siaradwr Cymraeg o Gaerdydd gyda llawer of sgiliau: actor, cyfarwyddwr, canwr, hwylusydd gweithdy, dyfeisiwr, artsit troslais, ffotograffydd saethiad pen a recordydd sain am teledu a ffilm.  I ddwued y gwir, mae Daf yn hoffi dysgu sgiliau newydd!


Ar ol graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda MA i mewn Theatr Gerdd, mae Daf wedi mynd ymlaen i berfformio o gwmpas y DU mewn amrywiaeth enfawr o gynyrchiadau o sioeau cerdd i'r teulu, pantomeimiau gyda QDOS i teithio darn Janachek gyda Opera Cenedlaethol Cymru.  Mae Daf wedi adeiladu enw da fel Boneddiges panto fflamllyd a chyffrous yn ddiweddar, yn fod un o’r nifer fach o foneddigesau i berfformio yn 2020 yn y Brighton Open Air Theatre.

Spotlight
bottom of page