top of page

Ymunwch â ni

Mae ein llyfrau ar agor!  Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bob actor, ond ar hyn o bryd mae gennyn ni ddiddordeb arbennig i mewn: actorion adnabod gwrywaidd gyda oed chwarae o 50+ a phob actorion o’r Mwyafrif Byd-eang.

 

Mae Oren Actors Management yn sefydliad cydweithredol actorion.  Rydyn ni’n asiantaeth a weithredir gan ein aelodau.  Fel arfer, oni bai ni’n cymryd rhan mewn gwaith talu comisiwn, rydyn ni’n cyfrannu amser bob wythnos i weithio yn y swyddfa.  Croeso i chi i ffonio ni os chi’n angen mwy o wybodaeth neu gofyn un o’n aelodau os chi’n cwrdd â un ohonon ni.

 

Os chi’n feddwl mae rheoli cydweithredol yn gywir i chi, rydyn ni’n eich annog i gysylltu â ni.  Rydyn ni’n chwilio amdano yn bennaf - ond nid yn gyfan gwbl - actorion sydd wedi hyfforddi mewn Ysgol Ddrama achrededig.  Mae angen arnon ni i gael synnwyr clir o'ch galluoedd.  Felly, rydyn ni’n argymell eich bod yn cysylltu â ni pan mae gennych chi perfformiad ni’n gallu gweld.  Gallai hyn fod yn gynhyrchiad theatr proffesiynol, neu hyd yn oed showreel cryf.

 

Mae angen aronon ni weld saethiad pen proffesiynol ac eich CV actio proffesiynol.  Llythyr eglurhaol yn ddangos pam mae gennych chi diddordeb yn ymuno ein cydweithredol, basai effallai cryfhau eich cais.

 

Rydyn ni’n annog pob ymgeisydd i fod yn aelod o Equity.  Mae rhaid i chi bod yn aelod o Spotlight cyn gwneud cais.

 

Cadwch mewn cof, mae ein swyddfa ni yng Nhgaerdydd. Ein shifftiau swyddfa ni yn cymysgedd o weithio o'r swyddfa a gweithio ar-lein, a weithiau bydd rhaid i chi cwblhau hyforddiant, mynychu cyfarfodydd ac ymgymryd â dyletswyddau asiantaeth eraill yn bersonol.

bottom of page