OREN ACTORS MANAGEMENT

WALES' LONGEST RUNNING ACTOR'S AGENCY

ABOUT US

Oren Actors Management is proud to be the longest running actors’ agency in Wales. Established as a co-operative in 1985, we have built our success on providing a wide range of professionally trained actors with extensive experience in the industry. We provide actors for television, film, radio, theatre and commercials throughout the UK and abroad. 

 

Our clients' theatre and TV work includes: 

Oren Actors Management is an actors' co-operative and a proud member of the Co-operative Personal Management Association. We are an agency run collectively by the actors who make up our membership. For more information on how we operate, please click here

BBC.gif
Dr Who
WNO
Torchwood
NTW
Emmerdale
Theatr Clwyd
Sherman
Theatr Genedlaethol Cymru
qdos
S4C
ITV
FIO
Viking Cruises
Tin Shed Theatre Company

AMDANON NI

 

Cafodd Asiantaeth Actorion Oren ei sefydlu ym 1985 fel asiantaeth gyd-weithredol ac yr ydym wedi adeiladu ein llwyddiant trwy ddarparu amrywiaeth eang o actorion proffesiynol i'r diwydiant. Rydyn ni'n darparu actorion ar gyfer teledu, ffilm, radio, theatr ac hysbysebion ar hyd a lled y Deyrnas Unedig a'r byd. 

 

Mae ein cleientiaid wedi gweithio i gwmniau fel:

Mae Asiantaeth Actorion Oren yn asiantaeth gyd-weithredol ac yn aelod o'r Co-operative Personal Management Association. Rydym yn asiantaeth sy'n cael ei rhedeg gan yr actorion yr ydym yn eu cynrychioli. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut ydym yn gweithredu, cliciwch yma.

BBC.gif
Dr Who
WNO
Torchwood
NTW
Emmerdale
Theatr Clwyd
Sherman
Theatr Genedlaethol Cymru
qdos
S4C
ITV
FIO