ASIANTAETH ACTORION OREN

Yr unig asiantaeth cyd-weithredol yng Nghymru ers 1985 

EDRYCH AM GYNRYCHIOLAETH?

Oes gennych chi diddordeb ymuno âg Asiantaeth Actorion Oren?


Rydym ar hyn o bryd yn hapus i dderbyn ceisiadau. Nodwch ein bod yn annog ceisiadau gan actorion benywaidd ifanc yn benodol.                            

Mae Asiantaeth Actorion Oren yn asiantaeth cyd-weithredol. Rydym yn cael ein rhedeg gan yr actorion sydd yn aelodau o'r asiantaeth. Rydyn ni'n cyfrannu amser pob wythnos tuag at redeg y swyddfa a'r gwaith y mae hynny yn ei gynnwys, oni bai ein bod yn cymryd rhan mewn gwaith sydd yn talu comisiwn. Mae croeso i chi galw'r swyddfa os hoffech gwybodaeth pellach, neu gallech ofyn i un o'n aelodau os ydych yn ein cwrdd.

 

Os ydych yn teimlo bod rheolaeth cyd-weithredol yn rhywbeth bysai'n siwtio chi, rydym yn eich annog i gysylltu â ni. Rydyn ni'n edrych am actorion sydd wedi'u hyfforddi mewn ysgol ddrama, er nid yw hwn yn orfodol. Mae angen iddym cael syniad glir o'ch gallu, felly rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â ni pan fod gennych perfformiad y gallwn dod i weld. Gall hyn fod yn cynhyrchiad brofessiynol yn y theatr, neu hyd yn oed showreel gryf. Byddwn ni angen gweld llun pen, CV a llythyr sydd yn amlinellu pam rydych am ymuno â'n asiantaeth cyd-weithredol.

 

Mae Oren yn awgrymu dylai ymgeiswyr wedi'u hymaelodi ag Equity. Cyn ymgeisio, rhaid bod yn aelod o Spotlight.


Mae pop penderfyniad yn cael ei wneud ar sail consensws, felly dyfal parhewch os nad ydych yn derbyn  ymateb yn syth. Rydym yn trafod pob ymgeisydd yn ystod ein cyfarfodydd misol. Os ydych yn llwyddiannus yn ystod y cam yma, byddwch chi'n cael eich gwahodd i fynychu cyfweliad.

Rydyn ni'n hapus i dderbyn ceisiadau trwy e-bost (gofynnwn am linc i ffeiliau mawr fel fideos).