ASIANTAETH ACTORION OREN

Yr unig asiantaeth cyd-weithredol yng Nghymru ers 1985 

Ar gyfer pop ymholiad castio, cynrychiolaeth a chyffredinol, gallwch e-bostio ni ar 
info@orenmanagement.co.uk neu rhowch galwad iddyn ni yn y swyddfa ar  02920 233 321
 
Rydyn ni'n annog pob ymgeisydd i ddarllen ein canllaw ymgeisio cyn danfon cais.
 
Os ydych chi angen cysylltu âg Oren tu allan i'r oriau swyddfa, ffoniwch ein brif rhif ac fe fyddwch chi'n cael eich ailgyfeirio at gynrychiolydd.
 
Edrychwn ymlaen at glywed wrthoch,

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

  • Facebook
  • Twitter App Icon
  • Instagram App Icon

SUT I'N FFEINDIO

Oren Actors Management

Chapter, Market Road

Canton, Cardiff

CF5 1QE

Oriau agor

Mon-Fri
09:00 - 18:00